Evaluari de proprietati


Evaluari de proprietati

Evaluarile de proprietati se utilizeaza in general pentru diverse scopuri si anume: privatizari, emisiunea de actiuni, emisiunea de obligatiuni negarantate, constituirea de societati mixte, vanzarea – cumpararea, divizarea, fuziunea, aport la capitalul social, garantarea imprumutului, asigurarea, impozitarea, despagubirea, dizolvari, falimente, insolvente, executarea silita, partaj, rezolvarea litigiilor, pagube aduse proprietatii, inregistrarea valorii activelor in situatiile financiare, stabilirea rentelor / redeventelor / chiriilor.

Din anul 1993 (extinderea obiectului de activitate cu servicii de evaluare) si pana in prezent S.C. ROMCONTROL S.A. a elaborat prin Departamentul de Evaluari peste 8.000 de „Rapoarte de evaluare” in diverse scopuri, inclusiv in cele mentionate mai sus.

S.C. ROMCONTROL S.A. este membru corporativ al ANEVAR, are peste 35 evaluatori autorizati (membri titulari ANEVAR) angajati permanent si care isi desfasoara activitatea profesionala in cele 20 de Agentii teritoriale situate in principalele orase ale tarii, putand astfel acoperi operativ toate judetele pentru o gama larga de solicitari in domeniul specific. Intreg efectivul de evaluatori are pregatirea continua si asigurarea profesionals la zi, certificate de ANEVAR. Societatea si implicit Departamentul de Evaluari are implementat si certificat (conform cerintelor SREN ISO 9001-2008) sistemul de management al calitatii.

Intreaga activitate de evaluare este orientata, indrumata si asistata de STANDARDELE si GHIDURILE de evaluare in vigoare IVS – 2011, respectiv GE si GME / 2012.