Acreditari, certificari, autorizari


ROMCONTROL si-a certificat si acreditat prin organisme de terta parte recunoscute la Nivel National si European,  serviciile de inspectie si evaluare conform standardelor internationale si legislatiei nationale aliniata Directivelor UE.
Calitatea serviciilor ROMCONTROL este asigurata de acreditari ale Organismului National de Acreditare –  RENAR in domeniul inspectiilor de terta parte, al laboratorelor de incercari, si de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii integrat , mediu si  securitate-sanatate ocupationala.
ROMCONTROL are implementat si mentine un sistem de management al calitatii integrat in conformitate cu cerintele standardelor  SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008
ROMCONTROL este agreat, pentru executie  de lucrari de evaluare, de catre:

  • MECMA-OPSPI
  • AVAS
  • ANRP
  • MTI